Gå til hovedmeny

Rovfuglene i Europa - 4.utgave      Midlertidig tom 

I Europa , Nordafrika og Mellomøsten (Dansk)

Pris: 486
Frakt på varen: 59,-
Publiser på FaceBook!
Tilgjengelighet: For tiden ikke i salg
Omhandler samtlige 46 rovfuglarter, og gir oppdaterte opplysninger om rovfuglenes biologi. Gjelder bl.a. Bestandsutvikling, yngleforhold, fødevalg, lyd og trekk. Inneholder og imponerende f-fotos og instruktive tegninger for lett artsbestemmelse.
Varenummer824066
Forlag/produsentGads Forlag
ForfatterGensbøl, B.
Utgivelsesår2004-12
Antall sider408s
Fotos - illustrasjonerf-fotos, tegn, kart
InnbindingHard perm
ISBN8702029057
SpråkDansk

Ny og revidert utgave fra desember 2004. Alle utbredelseskart og bestandstall er oppdatert. Tidligere utg. er utgitt i Norge (utgått).

Forlagets egen omtale:

Bogen er delt i tre hovedafsnit:
En generel indledning om rovfugle
En generel, meget omfattende beskrivelse af hver art ledsaget af udbredelseskort,tabeller over populationsforhold i de enkelte europæiske lande og fremragende,ofte unikke farvefotos
Et afsnit, der udelukkende omhandler feltbestemmelse af de enkelte arter, med omkring 1.000 enkelt tegninger af fuglene i forskellige dragter.
Hver art gengives i dette afsnit såvel flyvende som siddende og alle tavler er ledsaget af en omfattende beskrivelse af fuglenes dragter. Til hjælp for identifikation af arter, der ligner hinanden, er desuden tegnet en lang række sammenligningstavler, hvor arter, der kan forveksles, er vist sammen. 

Anmeldelse i Vår Fuglefauna 3-2005:

Sterkt forbedret utgave av Gensbøls bok om dagrovfugler i Vestpalearktis

Benny Gensbøl 2004. Rovfuglene i Europa, Nordafrika og Mellemøsten. 4. utgave. Gyldendal, København. 401 sider i format 15 x 22 cm, innbundet, vekt 989 gram. ISBN 87-02-02905-7.

Den danske førsteutgaven kom i 1984 (norsk utgave ved Per J. Tømmeraas i 1986). Boken fikk en del juling i diverse anmeldelser den gangen, men uansett var den på mange måter god og nyttig. For øvrig er det kommet et par senere danske utgaver som jeg ikke kjenner. I denne fjerde utgaven er det foretatt til dels svært omfattende forbedringer. Som tidligere har boken tre hoveddeler. Den er fortsatt samtidig både oppslagsverk og felthåndbok.

Gensbøl er en ruvende skikkelse i nordisk ornitologi, ikke minst på grunn av oppegående bokutarbeidelser. Det er en uting at han ikke presenteres kort på verkets bakside. 

Første del utgjøres av en generell innledning på drøyt 40 sider om rovfugler med tilpasning og karakteristika, føde, jaktformer, vandringer, hekkebiologi og trusler i det moderne samfunn. Ofte er det eksemplifisert ved å henvise konkret til arter. Det presenteres noen tall fra viktige trekklokaliteter for en del av artene. Gjennomgangen avsluttes med en tabell over 39 arters bestander i Vestpalearktis. Musvåken er på topp med rundt en million par, og deretter spurvehauk og tårnfalk med under halvparten så store bestander. Nederst finner vi slagfalk (husk imidlertid at denne på dansk heter lannerfalk, og at tartarfalk på dansk forvirrende for oss heter slagfalk) og lammegribb med grovt sett 200-300 par, samt iberiaørn med 175 par.

Man skulle tro at glenten snart kunne vende tilbake som hekkefugl i Norge, all den tid det nå hekker over 1000 par (mot kun ca. 60 i 1975) helt sør i Sverige.

Andre del behandler de 49 artene med henblikk på utbredelse (inklusive kart), bestand (også faktorer som påvirker den, samt oppdaterte estimater for hvert land i Europa), trekk, habitat, lyder (burde vært nevnt at varsellåt hos myrhauk er betydelig forskjellig hos hann og hunn), hekkeforhold, føde og jaktteknikk. Vanligere arter er gjerne tildelt rundt fem sider som tar for seg alle de nevnte aspektene. Sjeldne arter kan være beskrevet på under en side, og bare angående noen av temaene. Artsbeskrivelsene er ledsaget av innpå 190 utmerkete fotografier i større format (mesteparten er nye for denne utgaven og i farger, og flere er ved Gensbøl).

Når en art behandles for et så enormt utbredelsesområde, blir variasjonene i levevis med mer gjerne tilsvarende betydelige og vanskelige å fange komplett. Kanskje denne boken burde vært mer i feltformat og bare tatt for seg identifikasjon. Andre forhold er meget forskjellige ofte allerede mellom Danmark og Norge/Sverige, så det har trolig større interesse og verdi hvis man behandler slikt grundigere og spesifikt for hvert land. For Norges vedkommende er det på høy tid med et alternativ til Hagens legendariske verk fra 1952. Utseende og størrelse angående reir og egg burde vært med (kan også være viktig for identifikasjon av art). Musvåkens reir kan relativt hyppig plasseres i fjell/heiskråning (følgelig ikke alltid i trær). Jaktfalken bruker i hvert fall i Norge og Sverige oftest ravnereir. Oppgitt eggleggingsato for fiskeørn i Norden er litt tidlig i forhold til de nordlige deler. Fire ulike grønnfarger vedrørende utbredelseskartene blir i meste laget å holde styr på. Artenes vekt savnes. Flere steder mangler det punktum etter endt setning.

Alt for mange av de norske navnene er feil gjengitt på side 395. Falco cherrug heter ikke "tatarfalk" på norsk, men tartarfalk. Eleonorafalk heter ikke "leonoraflak". Haliaeetus leucoryphus heter ikke lenger pallashavørn, men båndhavørn. Gyps rueppellii (latinsk navn noe feilbokstavert et par steder) heter skjellgribb. Accipiter badius heter shikrahauk, Pernis ptilorhynchus (feil bokstavert på side 394) orientvepsevåk, Falco concolor sotfalk (som på dansk), Aquila verreauxii klippeørn, Aquila adalberti iberiaørn og Melierax metabates mørksanghauk.

Tredje del omhandler identifikasjon av samtlige arter på en grundig måte. Denne er totalt omskrevet og forsynt med nye tegninger (rundt tusen), fremdeles ved Bjarne Bertel. I 1984- utgaven var tegningene i sorthvitt, nå er de i farger. For ikke mer enn tre tiår siden manglet i høy grad kunnskap for å bestemme flere av de europeiske rovfuglartene i flukt. Feltornitologer vet at bestemmelse av rovfugler virkelig kan være litt av en utfordring med alle draktvariasjonene og ofte lang observasjonsavstand under vanskelige lysforhold. Hovedavsnittene tar for seg helhetsinntrykk, proporsjoner, fjærdrakt, flukt og forvekslingsmuligheter. Noen plansjer sammenligner flere arter.

Lyder er ikke med her som vi kunne trenge det under identifikasjonen. Åtselgribbens vingespenn er ikke som fjellvåkens, men snarere i gjennomsnitt noe større enn fiskeørnens eller en tanke mindre enn svartglentens. Størrelsesforskjellen mellom kjønnene hos hønsehauken er så stor at vingespenn burde vært spesifisert for hann og hunn. Videre finnes mange uoverensstemmelser mellom målene på vingespenn i tabellen på side 229 og i identifikasjonsdelens artsbeskrivelser. Uansett er det fascinerende forskjell i vingefang fra dvergfalkens drøye halvmeters til lammegribbens nesten tre meters.

Et oppslag presenterer artenes navn på ulike språk ordnet alfabetisk etter det danske (latinsk, tysk, engelsk, fransk, spansk, italiensk, svensk, norsk, finsk og nederlandsk). Et stykke nede på oppslaget blir det dessverre ikke helt samsvar mellom sidene, av den grunn at noen navn går over to linjer. Deretter finnes et par sider med litteratur/instanser/personer som er kilder til bestandstallene for de ulike europeiske landene (fagkonsulent i NOF, Ingar Jostein Øien, er vår bidragsyter). Neste litteraturliste, også denne på et par sider, gjelder primært tekstene i bokens andre del. Sistnevnte kilder er gjennomgående gamle, ofte 20-30 år. Utvalget er ikke veldig imponerende, og heller ikke alltid korrekt oppstilt. Som i utgaven fra 1984 står det fremdeles "Willgous" i stedet for Willgohs. Et lite register på halvannen side presenterer artenes danske og latinske navn, samt noen få andre stikkord som "fredning", "insekticider" og "åtsler".

Boken er nok klart sterkest og jevnest på identifikasjon, mens del to (biologi og levevis) gjerne er mer ufullstendig og ujevn. Så langt mulig burde all informasjon om en art vært fremstilt samlet, og ikke fordelt på to steder i boken. Videre bygger utgaven vel mye på gamle autoriteter som Dick Forsman, og alt er ikke oppdatert.

Denne utgaven representerer helhetlig sett likevel en stor forbedring i forhold til den forrige for tyve år siden. Svært mye solid og interessant kunnskap er samlet mellom to permer, og dansk er greit å lese for nordmenn.

Roald Bengtson


Nof Travel

Klikk her for å gå til kartsøk!

Klikk her for å vise alle varer på tilbud!

10 mest solgte bøker
Hoppspindlar i Sverige Stickmyggor i Nordeuropa
Stikkevepser i Norge Alger i farger
The Gelechiidae of North-west Europe Gyldendals store fugleguide (myk perm)
Identification Guide to European Passerines Mossor
Opplev og utforsk sommerfugler Skyddsvärd skog

Facebook

Følg Natur og Fritid på
facebook.com/naturogfritid

Twitter

www.twitter.com/naturogfritid