Gå til hovedmeny

Rovfugler og ugler i Nord-Europa      Utgått Tilgjengelighet: Utgått vare
Rovfugl og ugler i Europa er en fantastisk foto- og opplevelsesbok, med et unikt og utrolig billedmateriale. Hver rovfuglart presenteres over 8-10 sider med varierte fotografier. Endelig en gjennomarbeidet kvalitetsbok om rovfugler laget i Norge!
Varenummer824001
Forlag/produsentWigestrand Forlag
ForfatterStig Frode Olsen
Utgivelsesår2007-09
Antall sider307s
Fotos - illustrasjoner300+ fargefotos
Format24x26cm
ISBN9788281400467
SpråkNorsk

Teksten er inndelt i en faktadel kombinert med utbredelseskart, deretter kommer en populærisert del før vi tar del i fotografens feltopplevelser med fuglene.

De som kjøpte Rovfugler og ugler i Nord-Europa kjøpte også
Norsk VinterfuglAtlas
Pris: 398
Nattens lydløse jegere
Pris: 298
Norske amfibier og reptiler
Pris: 275
Mellom vingespissene
Pris: 139
Ornitologiens historie
Pris: 543
Fuglesang
Pris: 399
Rovfuglsilhuett sort
Pris: 50
Norsk ringmerkingsatlas
Pris: 348
Det er over 50 år siden sist en nordmann lagde en komplett bok om alle rovfuglene og uglene i Norge. Den gang var bildematerialet svært sparsomt. Rovfugler og ugler i Nord-Europa, presenterer et bildemateriale ingen annen rovfuglbok har maken til.

Boken gir kunnskap og inspirasjon til alle som ønsker seg mer viten om rovfugler og ugler. Her får du vite hvor stor sannsynligheten er for at du får oppleve de ulike artene, enten det er ytterst i havgapet, i høyfjellet eller i de dype barskogene.

Hver art blir presentert med en faktabolk, en generell tekst og forfatterens egne opplevelser med arten; Fotografen forteller. Boka har også egne kapitler som vil hjelpe deg å se forskjell på artene, plansjer med fluktprofiler av alle rovfuglarter, i tillegg til tabeller med bestandsoversikter for rovfuglene og uglene i alle de nordiske land, med kommentarer om bestandsutvikling og sårbarhet. Noe av det som skiller boka fra liknende bøker, er det høye antall bilder hver art blir presentert med. Boken beskriver alle hekkeartene i Nord-Europa.

Se utdrag fra boka med kapitlene om havørn, hønsehauk, fiskeørn og lappugle (PDF-filer med skjermoppløsning). Eller se enkeltkapitler: Jaktfalk og hornugle

Omtaler
"Här kommer nu en bok som verkligen fyller sin plats även i den kräsnes bokhylla. Rovfugler og ugler i Nord-Europa är en mycket fin läsvärt bok med flera helt makalösa fotografier."

"Just bilderna är bokens allra största behållning. De är fantastiskt bra, varierande i motivval och ger en bra sammanfattning av varje art. Till detta kommer ett mycket bra tryck. Jag vill nog hävda att när det gäller bildmaterialet saknar boken motstycke i Europa!"
Anders Wirdheim, Vår fågelvärld 8/2007

Les hele anmeldelsen fra Vår fågelvärld (PDF)

Omtale av forfatter og bok - Vår fågelvärld (PDF)
Les anmeldelse fra Fauna

Boka innholder
 • Det som er verdt å vite om Nord-Europas rovfugler
 • Stort format 24x26cm
 • Systematikk hos rovfugler
 • Tips for artsbestemmelse 
 • Fluktidentifikasjon 
 • Tabell over antall hekkende par i de nordiske land
 • Artsnavn og ordforklaringer


 


Arter som er med

Rovfugler
Havørn, fiskeørn, kongeørn, jaktfalk, vandrefalk, lerkefalk, dvergfalk, tårnfalk, hønsehauk, sivhauk, myrhauk, enghauk, spurvehauk, vepsevåk, musvåk, fjellvåk, glente og svartglente.

Ugler
Hubro, snøugle, haukugle, kattugle, slagugle, lappugle, hornugle, jordugle, perleugle, spurveugle og kirkeugle.

 
I boken er mange av Stig Frode Olsens rovfuglbilder i stort format. Her er lappuglen fotografert i flukt. 


Stig Frode Olsen  
 • Utdannet Biolog og har drevet med fotografering siden 1985
 • NM vinner i naturfoto 198, 2003 og 2004. Nr2 i 2006 
 • Førstepris i 2006 for "truede arter" i verdens mest prestisjefylte naturfotokonkurranse arrangert av BBC og British Natural History Museum. 
 • Olsen har skrevet en rekke artikler om fugler og dyr i aviser og tidsskrifter
 • Han er en av våre fremste fuglefotografer som trolig besitter den mest unike bildesamling av Nord-Europas rovfugler.

 
Anmeldelse fra Fauna 60(1) 2007: 46-47 (gjengitt med tillatelse)

Fantastisk bildebok om rovfuglene og uglene som hekker i Norden
Anmeldt av Roald Bengtson 

Stig Frode Olsen 2007. Wigestrand Forlag. 303 sider i format 23,5 x 26,5 cm, stive permer og smussomslag. Opplag: 4000 eksemplarer. ISBN 978-82-8140-046-7. 
Pris 448,- (kan fås fra blant andre Natur og Fritid, telefon 38 39 35 75). 

Forfatteren (rogalending, født i 1959) er utdannet biolog og livnærer seg av fotografering, undervisning og artikkelskriving. Førsteprisen i NM i naturfoto har han fått tre ganger, og i 2006 en andreplass. I fjor fikk han dessuten førsteprisen i kategorien Truete arter i verdens mest prestisjefulle naturfotokonkurranse arrangert av BBC og British Natural History Museum.

Samtlige arter av rovfugler (18) og ugler (12) som hekker i Norden er med, og muligens egentlig alle Nord-Europas avhengig av hvordan man definerer. Tittelen Rovfugler og ugler i Norden var allerede beslaglagt av en annen bok utgitt i Norge. Forfatteren har klart vektlagt at dette skulle bli en folkelig bok, mer enn en tørr og massiv murstein der leseren slås i svime av detaljer. Selvfølgelig er det et voldsomt arbeid som ligger bak, særlig fordi mange av artene som omtales ofte er svært krevende å jobbe med i felten (kan være sjeldne, sky, utilgjengelige og nattaktive). Boken får godt frem rovfuglenes og uglenes skjønnhet, eleganse, magi og kraft, men også deres skjørhet i forhold til menneskers inngripen i naturen. 

Olsen har skrevet all teksten og står for 95 prosent av bildene. Dette er altså en personlig bok bygd opp fra bunnen av, noe som i seg selv er imponerende når man vet hva som er vanlig i bokbransjen i Norge i nyere tid. Først er det et forord og en kort innledning om boken og rovfuglsystematikk. Hver art er oftest presentert over 8-10 sider, og mesteparten av plassen er beslaglagt av store og delikate fotografier i farger. Det er over 300 bilder (altså gjennomsnittlig hele 10 bilder av hver art), og i tillegg mange små i identifikasjonsdelen om dagrovfugler. Layouten er utsøkt. Et lite minus kan være at fluktbilder mangler av perleugle, spurveugle, kirkeugle og tårnugle. Oftere kunne det også ha vært opplyst om hvor og når bildene ble tatt, men storparten av dem er fra de tre siste årene. 

Første siden om hver art har med fuglens navn på norsk, svensk, dansk og finsk, et lite biotopbilde, en kort innledningstekst som stemningsfullt forteller noe typisk om arten, et utbredelseskart som viser hekkeutbredelse i Norden med grønt og endelig en faktaspalte med latinsk navn, global utbredelse, norsk utbredelse, habitatvalg, antall hekkende par i Norge, bestandsutvikling, generelle kjennetegn, særtrekk hos kjønnsmoden fugl (for dagrovfuglene, men mangler likevel på enghauk), kjønnsforskjeller, særtrekk hos ungfugl, forvekslingsmuligheter, kroppslengde, vingespenn, vekt, føde, reir, egglegging, rugeperiode, reirperiode, trekkforhold og levealder. Deretter spanderes rundt en side på å presentere vesentlige trekk ved arten angående slikt som forekomst, atferd ved reiret, fødevalg og trekk. Aspektene som behandles, og vektleggingen av dem, kan variere betydelig fra art til art. Ofte er det fokusert spesielt på bestandssituasjon og aktuelle trusler. 

Et eksempel på en innledningstekst: «Vandrefalken er verdens raskeste skapning. Hastigheter på svimlende 400 km i timen er målt i stup. Hele falken er bygd for fart, og i tillegg er den usedvanlig vakker. Ikke rart at vandrefalken for mange er den optimale naturopplevelsen. » Senere kommer en liten side med overskriften «Fotografen forteller», og her får man gjerne lese om spesielle opplevelser forfatteren har hatt med arten. Noe av det mest spennende jeg kom over var da en jaktfalkhunn ble lei av en nærgående ravn som ikke tok hintene i tilstrekkelig grad. Dermed endte den kjapt sine dager ved å bli slått livløs til snødekt mark i fjellheimen. 

Det spanderes noen sider på identifikasjon, og presentasjonen er bra. Til slutt får vi et par tabeller som viser estimert antall hekkepar, bestandssituasjon og rødlistestatus for de ulike arter i hvert av landene i Norden, en side med ordforklaringer, en liten litteraturliste med ni titler (ingen kildehenvisninger i selve teksten), samt informasjon om at bilder kan bestilles.

Boken er mest myntet på dem som ønsker en mer opplevelsesbasert fremstilling, og især bildematerialet er unikt. Dette er altså ikke en bok som i nevneverdig grad bygger på egne systematiske feltstudier (men forfatteren har dog mye felterfaring med de fleste artene) eller gjennomgang av et utall spesifikke kilder om eksempelvis hekkebiologi og byttedyrvalg (likevel har han tydeligvis lest flittig om artene fortrinnsvis i mer generell rovfugllitteratur). Uansett er det kommet med mange viktige/interessante ting, og en god del av det er nyheter i hvert fall for meg. Eksempler er at en by på den kanadiske prærien har verdens tetteste bestand av dvergfalk med ned mot et par hundre meter mellom reirene, og at en levedyktig bestand av hubro sannsynligvis må overstige 2000 par (da blir «Sterkt truet» mer forståelig som kategori på den i Norsk Rødliste 2006). 

Boken er gjennomgående meget god, og det er flott at den overveiende tar utgangspunkt i norske forhold for de av artene som hekker i vårt land. Språkføringen kunne stedvis vært en tanke mer elegant. Estimat på antall par av fiskeørn i Norge er oppgitt forskjellig tre steder i boken (henholdsvis 150, 125- 250 og 200 par). Eggantall er uteglemt for kongeørn. Slektsnavnet til snøugle har nå vært Bubo en god stund, og artsepitetet er ikke scaniaca. Jeg har alltid hørt at det hekket 18 par med snøugle i Børgefjell i 1985, og ikke over 20. Videre er det ikke bare uregelmessighet i smågnagertoppene som er problemet for snøuglen, men kanskje snarere at toppene ikke er store nok. Minst et par steder kom jeg over «dompapp». Norsk fugleatlas er blitt til Norges fugleatlas. I det store og hele er dette bagateller, men en liten pekepinn om at finpussen stedvis kunne vært bedre. 

Det er vanskelig å sammenligne denne boken med verket til Yngvar Hagen fra 1952 (utgitt igjen som faksimile i 1989). Sistnevnte hadde jo overhodet ikke hovedvekten på fotografier, men oppsummerte fortrinnsvis detaljert det som inntil midt på 1900-tallet var kjent om våre rovfugler og ugler (både via egen og andres forskning). I verket til Olsen er det meste mer generelt, ganske kortfattet og ikke alltid veldig spesifikt i forhold til nye nasjonale og regionale kilder (jf. blant annet at litteraturlisten er overraskende kort). Vi trenger følgelig også en bok som presenterer artene mer nyansert og tungt faglig sett ved blant annet å ta for seg nye norske prosjekter og avhandlinger/rapporter, samt oppsummere det som i senere tid er publisert i norske fugletidsskrift. Det er også masse interessant på lokalt nivå; som eksempelvis det gedigne kasseprosjektet på tårnfalk i deler av Hedmark. 

Konklusjonen er at boken til Olsen trolig vil bli en klassiker fortrinnsvis på grunn av alle de fantastiske og spennende fotografiene han har tatt storparten av selv. De levende formidlingene i «Fotografen forteller» er også et stort pluss. Man inspireres til å ville oppleve artene under naturlige forhold, og høyt på min liste over de jeg ikke har «krysset» er snøugle og lappugle. Boken er samtidig et monument over en person med ekte kjærlighet til natur, og som har lagt sin sjel i å produsere noe originalt som også oppsummerer mye viktig viten. Vi får virkelig gratulere en oppriktig og dyktig naturvenn med ærlig, grundig og vellykket innsats til stor glede for naturinteresserte!De som søkte Rovfugler og ugler i Nord-Europa søkte også
Swarovski Okularringer til SLC 10x42
Pris: 100
BlueChart g2 - Oslo-Arendal-Malmø
Pris: 1399
Bli kjent med fuglene
Pris: 100
Swarovski PA adapter ring 2, BTX/EL32/SLC42
Pris: 210
Kasse til kattugle, skogdue, kaie, kvinand, laksand i trebetong
Pris: 1134
Teleskop håvskaft lang
Pris: 840
Garmin bæreveske med vindu
Pris: 29
Romsdalsfjella Nord
Pris: 259Nof Travel

Klikk her for å gå til kartsøk!

Klikk her for å vise alle varer på tilbud!

10 mest solgte bøker
Gyldendals store fugleguide (myk perm) Norsk Flora
Himmelkalenderen 2023 Fungi Europaei Vol. 5b
Fugledagbok Praktisk stjerneatlas
Hvem er den lille fuglen der? The Gelechiidae of North-west Europe
Stikkevepser i Norge Maur i Norge

Facebook

Følg Natur og Fritid på
facebook.com/naturogfritid

Twitter

www.twitter.com/naturogfritid